Sheet bản nhạc bài hát: Chiều qua trường xưa - Quỳnh Hoa,Nguyễn Hải Thảo

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Chiều qua trường xưa - Quỳnh Hoa,Nguyễn Hải Thảo - (Chiều qua trường [Am] xưa qua dãy lớp năm [Dm] nào Ngậm ngùi...)

a year ago154 Sheet

Sheet - PDF: Chiều qua trường xưa
Có thể bạn thích