Sheet bản nhạc bài hát: Biển và em (Biển và anh)

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Biển và em (Biển và anh) - (Biển vẫn [Am] hát lời ru của [C] sóng Nắng vàng [E] rơi tron...)


Sheet - PDF: Biển và em (Biển và anh)
Có thể bạn thích