Sheet of song: Anh vẫn chờ đợi em

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Anh vẫn chờ đợi em - (Từ [Am] khi em xa anh Nỗi cô [G] đơn suốt đêm [E7] dài [Am] ...)


Sheet - Images: Anh vẫn chờ đợi em
Maybe you like