Hợp âm - tab: Rất muốn vẫn còn nhỏ (多想还小) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Rất muốn vẫn còn nhỏ (多想还小) - (Verse 1: Wǒ yòu [Am]hēngzhe zài mèng lǐ nà shǒu [C]gē Hěnjiǔ...)

a year ago1478 Blues Đậu Bao (豆包)
--
Tông gốc A#m: Capo 1
Verse 1:
Wǒ yòu [Am]hēngzhe zài mèng lǐ nà shǒu [C]gē
Hěnjiǔ méi [G]jìanguò gùxiāng de yuè [Am]sè
Nǎinai de [Am]púshàn yáozhe nà húai huā [C]luò
Yéyé de [G]yāndài piāo xìangle [Am]yínhé
 
Huǎng huǎnghū [Am]hū de wǒmen hūrán shùizhe [C]le
Mèng lǐ [G]nǐ shuō yào qù sìhǎi piāo [Am]bó
Xǐng lái de [Am]wǔhòu yòu shì qiūyǔ [C]luò
Nǐ zhēn jìu [G]zhème jìu zhème pāo [E7]xìale wǒ
 
Wǒmen zài [Am]gùshì lǐ rào a rào [C]rén er bùjìanle
Fēng [G]yǔ dǎ shī wǒ yī jiǎo [E7]méi nǐ zěnme hǎo
Wǒ kànzhe [Am]chuīyān qǐ piāo a piāo [C]húiyì yáo a yáo
Wǒ [G]duō xiǎng yào shùi xǐngle yī [E7]jiáo
Nǐ hé wǒ hái xiǎo [Am]
 
Verse 2:
Nǎinai de [Am]púshàn yáozhe nà húai huā [C]luò
Yéyé de [G]yāndài piāo xìangle [Am]yínhé
 
Huǎng huǎnghū [Am]hū de wǒmen hūrán shùizhe [C]le
Mèng lǐ [G]nǐ shuō yào qù sìhǎi piāo [Am]bó
Xǐng lái de [Am]wǔhòu yòu shì qiūyǔ [C]luò
Nǐ zhēn jìu [G]zhème jìu zhème pāo [E7]xìale wǒ
 
Wǒmen zài [Am]gùshì lǐ rào a rào [C]rén er bùjìanle
Fēng [G]yǔ dǎ shī wǒ yī jiǎo [E7]méi nǐ zěnme hǎo
Wǒ kànzhe [Am]chuīyān qǐ piāo a piāo [C]húiyì yáo a yáo
Wǒ [G]duō xiǎng yào shùi xǐngle yī [E7]jiáo
Nǐ hé wǒ hái xiǎo [Am]
 
Wǒmen zài [Am]gùshì lǐ rào a rào [C]rén er bùjìanle
Fēng [G]yǔ dǎ shī wǒ yī jiǎo [E7]méi nǐ zěnme hǎo
Wǒ kànzhe [Am]chuīyān qǐ piāo a piāo [C]húiyì yáo a yáo
Wǒ [G]duō xiǎng yào shùi xǐngle yī [E7]jiáo
Nǐ hé wǒ hái xiǎo [Am]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Rất muốn vẫn còn nhỏ (多想还小) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích