Hợp âm - tab: Phó Thác Nơi Cha - LM Nguyễn Duy - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Phó Thác Nơi Cha - LM Nguyễn Duy - (1. Này tấm thân [Am]con sao Cha đành tâm xa [F]cách [A7]Này ...)

4 years ago876 Ballade LM Nguyễn Duy
--
Tone gốc Cm: Capo 3
1.
Này tấm thân [Am]con sao Cha đành tâm xa [F]cách
[A7]Này tấm thân [Dm]con đắng cay muôn vàn tê [E]tái
Cha [A7]ơi sao nỡ quên [Dm]con, Cha [G7]ơi sao Cha ngoảnh [C]mặt
Nhẫn [F]tâm nhìn con khổ [E]đau, để [Em]quân thù chê trách [Am]con
ĐK.
Con xin phó thác nơi [F]Cha
Thân [Em]con với linh hồn [Am]con
Xin [F]Cha thêm sức cho [E]con
Trọn [E7]vẹn theo ý Cha [Am]luôn
2.
Là kiếp sâu bọ [Am]con nay là người đâu [F]phải
[A7]Vậy đó Cha [Dm]ơi thấy [C]con muôn người khinh [E]ghét
Nghe [A7]như nhức nhối tâm [Dm]can, nghe [G7]như mắt ứa lệ [C]tràn
Xót [F]xa lòng con nát [E]tan, có [Em]ai mà thương ủi [Am]an
3.
Một chén Cha [Am]trao bao nhiêu sầu đau cay [F]đắng
[A7]Tự ý con [Dm]đây dám [C]đâu tay cầm lên [E]uống
Thưa [A7]Cha, con nay xin [Dm]vâng, vâng [G7]theo như Cha mong [C]chờ
Nếu [F]Cha định con uống [E]thôi, với [Em]con nguyện vâng ý [Am]Cha
4.
Một tấm thân [Am]con xin dâng để được hiến [F]tế
[A7]Để cứu nhân [Dm]loại thoát [C]xa khỏi vòng tăm [E]tối
Cha [A7]ơi, thánh giá trên [Dm]vai, con [G7]xin vác hết đường [C]dài
Miễn [F]sao đường thập giá [E]kia, trở [Em]nên hồng ân cứu [Am]độ

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Phó Thác Nơi Cha - LM Nguyễn Duy - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích