Hợp âm - tab: Người tìm vàng - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Người tìm vàng - (Verse 1 [Em]Nhà không có [G]khóa Có [Am]ai ở đây không, [C]a...)

a year ago450 Cá Hồi Hoang
--
Tông gốc F#m: Capo 2 4/4 Intro: [Em]x3[Em]-[D] [Em]x3[C]-[D] [Em] [G] [Am] [C]x2[Em] [Em]
Verse 1
[Em]Nhà không có [G]khóa
Có [Am]ai ở đây không, [C]ai ở [D]đây không?
[Em]Lạc từ hôm [G]qua
Vẫn [Am]may là nơi này [C]bỗng ở [B7]gần đây
 
Pre-Chorus
[C]Một nhà [Am]hoang
[Am/F#]Rồi nằm xuống ngã lưng một [B7]lát
 
Chorus
[G]Nhắm mắt thấy giấc [D]mơ
[Em]Mơ đến những mái ấm Bass: B A G A
[C]Rồi chợt nhận ra [D]mình
[Em]Có nơi để trở về Bass: B A G A
 
Dạo: ([Em] [Em] - [D] [Em] [C] - [Em])
([Em] [G] [Am] [C]) x2
 
Verse 2
[Em]Một ai đó [G]nói
Sống [Am]sao cần
trong sạch? [C]Sao cần [D]sạch trong?
[Em]Niềm tin đóng [G]gói
Ở [Am]căn nhà hoang này [C]không cần [B7]gì hơn
 
Pre-Chorus
 
[C]Và lâu [Am]nay
[Am/F#]Ta vốn sống trong sợ [B7]hãi với đám [C]đông
Mà giờ [Am]đây
Phút [Am/F#]giây hiếm hoi nghỉ [B7]ngơi chỉ một lát
 
Chorus
 
[G]Nhắm mắt thấy giấc [D]mơ
[Em]Mơ đến những mái ấm Bass: B A G A
[C]Rồi chợt nhận ra [D]mình
[Em]Có nơi để trở về Bass: B A G A
 
[G]Níu lấy những đức [D]tin
[Em]Tin theo đôi chân bước Bass: B A G A
[C]Rồi chợt nhận ra [D]mình
[Em]Tốt hơn là trở về
 
 
6/8
Verse 3
([Em] [D] [C] [B7]) x2
[Em]Một ai đó [D]nói
Sống [C]sao cần trong
sạch? [B7]Sao cần sạch trong?
[Em]Niềm tin đóng [D]gói
Ở [C]căn nhà hoang này [B7]không cần gì hơn
 
Chorus
 
[G]Nhắm mắt thấy [D]giấc mơ
[Em]Mơ đến những mái ấm[Em]-[D]
[C]Rồi chợt nhận ra [D]mình
[Em]Có nơi để trở về[Em]-[Am/F#]
 
[G]Níu lấy những đức [D]tin
[Em]Tin theo đôi chân bước[Em]-[D]
[C]Rồi chợt nhận ra [D]mình
[Em]Tốt hơn là trở về[Em]
 
Outro: (Em G Am C) x6 Em

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Người tìm vàng - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích