Hợp âm - tab: NẾU VẮNG NÀNG - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: NẾU VẮNG NÀNG - (Lòng mãi nghĩ đến cô em [Em]thơ ngây [C], mà tôi đã [D]trót ...)

2 years ago859
--
capo 1 tone [G] Hợp âm dạo (Don Hồ): [C]| [G/B]- [A#]| [A]- [D]| [G]| [Em]| [C]| [D] [Bm]- [G]| [Em]| [D]| [G]| [Em]| [C]| [D]| [G]
Lòng mãi nghĩ đến cô em [Em]thơ ngây [C], mà tôi đã [D]trót yêu [G]
Nhớ đến ánh mắt long lanh [Em]say mê [C], lần đầu gặp [D]gỡ em [B]
Ngày nào nàng sẽ nói [Em]yêu tôi [Asus4], cho tôi [A]miên man lạc dòng [D]thời gian [B]
Em như bông [C#]hoa thơm [Em]ngát hương xuân [A], cho tôi đêm đêm mơ ước [D]xa xôi. [Bm7]- [D]
 
ĐK:
Nếu [G]vắng nàng tim [Am]tôi sầu nhớ khi [D]bên nàng ôi bóng [G]đêm rực rỡ
Nếu [Em]vắng nàng không [C]gian sụp vỡ tôi [D]yêu nàng cho [C]tôi một lần [G]
Nếu vắng nàng tim [A]tôi lạnh giá tôi [D]yêu nàng bao đắm [G]say còn mãi
Khi [Em]bên nàng chứa [C]chan tình ái nếu [D]vắng nàng thân [Am7]tôi lạc loài. [A#]- [D]
 
[G]| [Em]| [C]| [D]| [G]| [Em]| [C]| [D]| [G]
 
Đời sẽ thắm thiết khi ta [Em]bên nhau [C], tình vương muôn [D]kiếp sau [G]
Và với ánh mắt long lanh [Em]thơ ngây [C], dịu dàng như [D]nắng mai [B]
Một ngày nàng đã đến [Em]nơi đây [A], theo đôi chân em rộn ràng [D]cỏ cây [Bm]
Mang bao yêu thương chất ngất [Em]mê say [A], đưa tôi miên man vào lối [D]chân mây. [Bm7]- [D]
 
ĐK:
Nếu [G]vắng nàng tim [Am]tôi sầu nhớ khi [D]bên nàng ôi bóng [G]đêm rực rỡ
Nếu [Em7]vắng nàng không [C]gian sụp vỡ tôi [D]yêu nàng cho [C]tôi một lần [G]
Nếu vắng nàng tim [A]tôi lạnh giá tôi [D]yêu nàng bao đắm [G]say còn mãi
Khi [Em]bên nàng chứa [C]chan tình ái nếu [D]vắng nàng thân [C6]tôi lạc loài. [G/B]- [G]- [E]
 
Lên 1 cung:
[A]| [F#m]| [D]| [E]| [A]| [F#m]| [D]| [E]| [A]
 
Đời sẽ thắm thiết khi ta [F#m]bên nhau [D], tình vương muôn [E]kiếp sau [A]
Và với ánh mắt long lanh [F#m]thơ ngây [D], dịu dàng như [E]nắng mai [C#]
Một ngày nàng đã đến [F#m]nơi đây [Bm], theo đôi chân em rộn ràng [Esus4]cỏ cây [E]- [C#]
Mang bao yêu [Fm]thương chất ngất [F#m]mê say [B], đưa tôi miên man vào lối [Em]chân mây. [E]
 
ĐK:
Nếu [A]vắng nàng tim [Bm]tôi sầu nhớ khi [E]bên nàng ôi bóng [A]đêm rực rỡ
Nếu [F#m]vắng nàng không [D]gian sụp vỡ tôi [Bm]yêu nàng cho [D]tôi một lần [A]
Nếu vắng nàng tim [Bm]tôi lạnh giá tôi [E]yêu nàng bao đắm [A]say còn mãi
Khi [F#m]bên nàng chứa [D]chan tình ái nếu [E]vắng nàng thân [D]tôi lạc [A/C#]loài. [C]- [Em]
 
ĐK:
Nếu [A]vắng nàng tim [Bm]tôi sầu nhớ khi [E]bên nàng ôi bóng [A]đêm rực rỡ
Nếu [F#m]vắng nàng không [D]gian sụp vỡ tôi [Bm]yêu nàng cho [D]tôi một lần [A]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: NẾU VẮNG NÀNG - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích