Hợp âm - tab: Lên Chốn Cao Hơn (Higher Ground) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Lên Chốn Cao Hơn (Higher Ground) - (1. Lòng này nôn [G]nả Chúa ban cho [C]mình Tiến trên thiên [...)

a year ago373 Charles H. Gabriel
--
1. Lòng này nôn [G]nả Chúa ban cho [C]mình
Tiến trên thiên [G]trình thêm sức mạnh [D7]chơn
Nhiệt thành tâm [G]khấn, lướt sông băng [C]ngàn
“Chúa giúp chơn [D7]càng lên chốn cao [G]hơn.”
 
Điệp Khúc:
Nguyện Cha nâng [Bm]bước, bước lên càng [Am]cao
Lòng tin không [D7]nao, chốn cao đặt [G]chơn
Chỗ đã đặt [Em]rày, dám yên vui [C]nào
Chúa đỡ chơn [D7]vào ngay chốn cao [G]hơn.
 
2. Dầu bị ma [G]quỷ bắn tên rào [C]rạt
Vẫn mong sinh [G]hoạt vượt quá phàm [D7]nhơn
Nhờ lòng tin [G]lớn, vẳng nghe cung [C]đàn
Thánh dân nhịp [D7]nhàng trên chốn cao [G]hơn.
 
3. Lòng nguyện tranh [G]tiến chốn cao tuyệt [C]vời
Ngắm xem trên [G]trời quang cảnh diệu [D7]chơn
Lòng hằng van [G]khẩn thẳng lên thiên [C]đàng
“Chúa giúp chơn [D7]càng lên chốn cao [G]hơn.”

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Lên Chốn Cao Hơn (Higher Ground) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích