Hợp âm - tab: em đi lấy chồng - 7UPPERCUTS,Aki,Vừng A Dính - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: em đi lấy chồng - 7UPPERCUTS,Aki,Vừng A Dính - (Em đi lấy [Dm]chồng Em đi lấy [E7]chồng Mình anh cô [Am]đơn ...)

a year ago496
--
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
 
[Am] [Dm] [E7] [Am]
 
Em [Am] ơi,
Vì sao lại quay bước [Dm]đi?
Lệ rơi ướt [E7]mi,
Quên câu chung [Am]tình.
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
Dé dé~
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn

Danh sách hợp âm

Hợp âm: em đi lấy chồng - 7UPPERCUTS,Aki,Vừng A Dính - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích