Chord/Tab song: em đi lấy chồng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: em đi lấy chồng - (Em đi lấy [Dm]chồng Em đi lấy [E7]chồng Mình anh cô [Am]đơn ...)

2 years ago1106 7UPPERCUTS,Aki
--
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
 
[Am] [Dm] [E7] [Am]
 
Em [Am] ơi,
Vì sao lại quay bước [Dm]đi?
Lệ rơi ướt [E7]mi,
Quên câu chung [Am]tình.
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn
Dé dé~
 
Em đi lấy [Dm]chồng
Em đi lấy [E7]chồng
Mình anh cô [Am]đơn

Chords List

Chord: em đi lấy chồng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like