Hợp âm - tab: CML - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: CML - ([Am]BÍCH still be hatin' [F]I'm still gettin' papers [Am]I d...)

a year ago569 Ballade Mai Ngô
--
Capo 2
[Am]BÍCH still be hatin' [F]I'm still gettin' papers
[Am]I don't give a damn about your [F]life, so call me later
OOH [Am]what you're sayin' ? [F]Im still gettin' higher !
[Am]I don't give a damn about your [F]life, so call me later
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later, call me [F]later, call me later BÍCH
 
[Am]Get out my way [F]straight to your face
[Am]Im the real hottest girl that's [F]standing on this place
Money [Am]you make couple months Imma [F]get it couple days
Got this [Am]bag Louis Vuitton Like [F]Quavo I keep it sway
[Am]Call me later [F]It's my day
[Am]Keep working hard put my [F]money in the safe
[Am]J's on my feet, reason [F]why I'm never faded
[Am]Have a lot of things to do so [F]bitch call me later
 
[Am]BÍCH still be hatin' [F]I'm still gettin' papers
[Am]I don't give a damn about your [F]life, so call me later
OOH [Am]what you're sayin' ? [F]Im still gettin' higher !
[Am]I don't give a damn about your [F]life, so call me later
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later, call me [F]later, call me later BÍCH
 
[Am]Not on the phone [F]I told you don't
You [Am]know I don't slide I'm [F]MAI to the CORN
I say, [Am]not on the phone [F]BÍCH what you want?
[Am]I got like a hunnid missed calls you [F]know you ain't the one
 
[Am]Ooh That's so many yah [F]In my credit card
[Am]Now I'm in the whip [F]Moving steady yah
[Am]Dressing classy yah [F]I'm a pretty girl
[Am]Lipstick M.O.I [F]Shining like a star
 
[Am]Bling bling Quá nhiều cuộc gọi [F]nhỡ ở trong điện thoại, suốt ngày kêu
[Am]"ring ring" Gọi show, giao hàng, [F]có cả anh đa cấp ãn mặc như
[Am]Kingpin Bạn bè cứ than [F]phiền là "gặp mày khó giống nhý gặp
[Am]"minh tinh" ở trong tài khoản [F]ting ting, ngoài mặt tui làm [Am]thinh thinh
 
Think I can't [F]rap cuz I'm a model [Am]I don't [F]stay in that shadow
[Am]They need some [F]thùy m?, but I am quá g?u
[Am]Tụi nó cứ ghét [F]Rồi tụi nó follow
 
[Am]BÍCH still be hatin' [F]I'm still gettin' papers
[Am]I don't give a damn about your [F]life, so call me later
OOH [Am]what you're sayin' ? [F]Im still gettin' higher !
[Am]I don't give a damn about your [F]life, so call me later
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later [F]Call me later, BÍCH
[Am]Call me later, call me [F]later, call me later BÍCH

Danh sách hợp âm

Hợp âm: CML - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích