Chord/Tab song: Cho con bình an - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cho con bình an - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - (1. Hãy nhìn trời [Am] cao cầu [Dm] xin Chúa trong cuộc [Am] ...)

--
1. Hãy nhìn trời [Am] cao cầu [Dm] xin Chúa trong cuộc [Am] đời
Hãy nhìn trời [Dm] cao kêu [G] xin Chúa ơn bình [C] an [Am]
Nhận ra ý [F] Chúa cho [Am] con sống vui bình [Dm] an
Dù [E7] rằng thế gian cười [Am] chê vì con quyết chọn Thiên [E7] Chúa.

Hãy nhìn trời [Am] cao cầu [Dm] xin Thánh Linh soi [Am] đường
Hãy nhìn trời [Dm] cao van [G] xin Chúa ơn đổi [C] thay [Am]
Giàu sang cao [F] quý dương [Am] gian trái ngang tình [Dm] si
Cao sang phú vinh kêu [E7] mời, đời con quyết đi theo [Am] Ngài.

ĐK:
Cho con bình [A] an đi theo Chúa trên trần [Bm] gian
Cho con bình [E7] an dù con khốn khó lầm [A] than
Cho con yêu [D] Ngài tình [A] này yêu Chúa không [G] phai [E7]
Cho con yêu [C#m] Ngài một [E7] đời hạnh phúc theo [A] Ngài.

2. Hãy nhìn trời [Am] cao cầu [Dm] xin thánh ân sức [Am] mạnh
Hãy nhìn trời [Dm] cao kêu [G] xin Chúa ơn bình [C] an [Am]
Quyền cao danh [F] giá bon [Am] chen xấu xa bùn [Dm] nhơ
Vinh [E7] quang thế gian phù [Am] sinh được chi khi trình diện [E7] Chúa?

Hãy nhìn trời [Am] cao cầu [Dm] xin Chúa ơn tin [Am] cậy
Hãy nhìn trời [Dm] cao kêu [G] xin Chúa ơn thành [C] tâm [Am]
Thực thi ý [F] Chúa hi [Am] sinh phúc vinh đời [Dm] sau
Yêu thương thứ tha khiêm [E7] nhường niềm vui Chúa ban dư [Am] đầy.

Chords List

Chord: Cho con bình an - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like