Hợp âm - tab: Can't Ignore the Train - 10,000 Maniacs,Wolfchant,Chick Corea - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Can't Ignore the Train - 10,000 Maniacs,Wolfchant,Chick Corea - ( #------------------------------------------------------...)

--
#------------------------------------------------------------------------------##


CAN'T IGNORE THE TRAIN

INTRO: F#m Em F#m Em

[D] [Asus4/E]
[D] [Bm] [F#m]
[Em]
[D]
[Em] [D/F#] [D] [Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#]

[D] [Asus4/E]
[D] [Bm] [F#m]
[Em]
[D]
[Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#] [D] [Asus4/E] [D][Bm][F#m][Em][Dsus2][Dadd9]

[F#m] [Em] [F#m] [Em]

[D]
[Em] [D/F#]
[D] [Em]
[D/F#] [D]
[Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#] [D]
[Em] [D/F#]
[D]

[Em] [D/F#] [D]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Can't Ignore the Train - 10,000 Maniacs,Wolfchant,Chick Corea - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích