Hợp âm - tab: Cẩm Tâm Tựa Ngọc (锦心似玉 - Cẩm Tâm Tựa Ngọc OST - 锦心似玉 OST) - Trương Húc (张旭) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Cẩm Tâm Tựa Ngọc (锦心似玉 - Cẩm Tâm Tựa Ngọc OST - 锦心似玉 OST) - Trương Húc (张旭) - ([Em]táohuā zhuāng lú huǒ [B]zhǔ chá xiāng [Cmaj7]sù xīn [C]z...)

2 years ago349 Trương Húc (张旭)
--
Capo 3 tone [Em] Intro [Am] [Cm] [Bm] [Bm] [B7] [B7] [Em] [Em] [Cmaj7] [Cmaj7] [Bm] [Bm] [Am] [B7] [Em] [Em]
[Em]táohuā zhuāng lú huǒ [B]zhǔ chá xiāng
[Cmaj7]sù xīn [C]zhī jǐnxiù [Gmaj7]shíguāng
[Am]yuè sè jìng jìng tǎng [Bm7]zhǐ duǎn qíngyì zhǎng
[Cmaj7]zhǐ pàn rén yī [B]shuāng
 
[Em]qiūfēng liáng dēnggāo [Bm]pínglán wàng
[Cmaj7]qīngshān rìmù yàn [G]chéngháng
[Am7]báimǎ qiān guān chuǎng [Bm7]shì shéi de niàn xiǎng
[C]rùmèng guī gù [B7]xiāng
 
zhōng nánwàng [Em]yòng nǐ wēnnuǎn shǒu [Bm]zhǎng
wò jǐn wǒ [B7]qù cháng fēng pò [Em]làng [D]
wèicéng xiǎng [Cmaj7]qián lù màncháng [G]qīngsī [Bm]chéng shuāng
wǒ [Am7]réng zài nǐ shēn [B]páng
xīn gǔntàng [Cmaj7]shì zhè bān liǎ [G]xiāng wàng
qíng shēn chù [B7]zài wúxū yǐn [Em]cáng
rèn shìjiān [Cmaj7]duōshǎo jù sàn [G]duō shào wúcháng
[Am]xiéshǒu [B7]dào tiān [Em]huāng
 
[Em]qiūfēng liáng dēnggāo [D]pínglán wàng
[C]qīngshān rìmù yàn [G]chéngháng
[Am7]báimǎ qiān guān chuǎng [Bm7]shì shéi de niàn xiǎng
[C]rùmèng guī gù [B7]xiāng
 
zhōng nánwàng [Em]yòng nǐ wēnnuǎn shǒu [Bm]zhǎng
wò jǐn wǒ [B7]qù cháng fēng pò [Em]làng [E]
wèicéng xiǎng [Cmaj7]qián lù màncháng [G]qīngsī [Bm]chéng shuāng
wǒ [Am7]réng zài nǐ shēn [B]páng
xīn gǔntàng [Cmaj7]shì zhè bān liǎ [G]xiāng wàng
qíng shēn chù [B7]zài wúxū yǐn [Em]cáng
rèn shìjiān [Cmaj7]duōshǎo jù sàn [Bm]duō shào wúcháng
[Am]xiéshǒu [B]dào tiān [Em]huāng
 
[Em] [A] [Em] [A]
[C] [B] [B7] [B7]
 
zhōng nánwàng [Em]yòng nǐ wēnnuǎn shǒu [G]zhǎng
wò jǐn wǒ [B]qù cháng fēng pò [Em]làng
wèicéng xiǎng [C]qián lù màncháng [G]qīngsī chéng shuāng
wǒ [C]réng zài nǐ shēn [B]páng
xīn gǔntàng [C]shì zhè bān liǎ [G]xiāng wàng
qíng shēn chù [B7]zài wúxū yǐn [Em]cáng
rèn shìjiān [A]duōshǎo [C]jù sàn [Bm]duō shào [A#]wúcháng
[Am]xiéshǒu dào tiān [Em]huāng
 
rèn shìjiān [C]duōshǎo jù sàn [Bm]duō shào wúcháng
[Am]xiéshǒu dào tiān [Em]huāng
 
Outro
[Em] [Em] [Cmaj7] [Am]
[B7] [B7] [Em] [Em]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Cẩm Tâm Tựa Ngọc (锦心似玉 - Cẩm Tâm Tựa Ngọc OST - 锦心似玉 OST) - Trương Húc (张旭) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích