Hợp âm - tab: Anh Thấy (Demo) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Anh Thấy (Demo) - ([Dm7]Vì sao anh [G7]thấy anh [Em7]nghèo, Có nhiêu [Dm7]tiền ...)

a year ago1579 Valse Wren Evans
--
[Dm7]Vì sao anh [G7]thấy anh [Em7]nghèo,
Có nhiêu [Dm7]tiền đắp hết cho tình [G7]yêu quý [Cmaj7]báu...
[Dm7]Chiều nay anh [G7]thấy không [Em7]giàu
Khi anh còn [Dm7]tầm một trăm dưỡi [G7] đi gặp [Cmaj7]em
[Dm7]Có đâu mà cứ cho, [Em7]không có đâu, anh không thèm nhỏ [Dm7]nhặt
Anh [G7]giữ chi [Cmaj7]cho riêng mình
[Dm7]Vì sao anh [G7]thấy anh [Em7]nghèo
Có nhiêu [Dm7]đâu thật ra dệt [G7] đắp hết vào [Cmaj7]em.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Anh Thấy (Demo) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích