Hợp âm - tab: An thái trong Giê-xu - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: An thái trong Giê-xu - (1.An thái trong Jê [C]sus khi biết chính mình [Am]Ngài. Cảm ...)

a year ago998 Nik Day
--
Capo 3
1.An thái trong Jê [C]sus khi biết chính mình [Am]Ngài.
Cảm biết yêu thương [F]Ngài cho [G]con, Đấng gánh thay mọi [C]tội
 
Khi lắng nghe lời [C]Ngài, khi bước trong thánh [Am]ý.
Khi biết rõ chính [F]Ngài là [G]ai. An thái trong Jê [C]sus
 
Điệp khúc:
Ngài ban niềm [F]tin, [Am]xua tan tuyệt [G]vọng.
Ngài ban sức [F]sống [Am]khi đời con mỏi [G]mệt
Ngài chính nơi [F]yên bình [G]giữa trời đêm bão [Am]tố.
Tìm đâu thái an trên [F]đời, [G]bình an chỉ trong [C]Jêsus
 
2. An thái trong Jê [C]sus, khi bước đi cùng [Am]Ngài. [F]
Qua những con đường [F]Ga-li- [G]lê đến Giê-ru-sa- [C]lem
Tim vỡ tan được [C]lành, nước mắt lau ráo [Am]hết,
Khi sống như chính [F]Ngài đã [G]sống, an thái trong Jê [C]sus

Danh sách hợp âm

Hợp âm: An thái trong Giê-xu - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích