Hợp âm: Gmaj7 - G major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gmaj7 - G major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: G B D F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Gmaj7

(G major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG B D F#Cấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Gmajor7 ; GM7 ; GMaj7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gmaj7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 0 0 0 2] - Rookie
[x x 5 4 3 2] - Intermediate
[x x 5 7 7 7] - Intermediate
[3 x 4 4 3 x] - Intermediate
[3 2 0 0 3 2] - Advanced
[x 10 12 11 12 10] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Gmaj7]

Hợp âm: Gmaj7 - G major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele