Hợp âm: Gmaj13 - G major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gmaj13 - G major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: G B D F# E - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Gmaj13

(G major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtG B D F# ECấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế GM13 ; GMaj7(add13) ; GM7(add13) ; Gmajor7(add13) ; GM7/13 ; GMaj7/13 ; GM6 ; GMaj7(add6) ; GM7(add6) ; Gmajor7(add6) ; GM7/6 ; GMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 2 2 3 2] - Intermediate
[x 10 x 11 12 12] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Gmaj13]

Hợp âm: Gmaj13 - G major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele