Hợp âm: Gm7b5 - G minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gm7b5 - G minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G A# C# F - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Gm7b5

(G minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtG A# C# FCấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Gº7 ; G1/2dim ; G1/2dim7 ; Gm7(b5) ; Gm7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 5 6 6 6] - Intermediate
[x 10 11 10 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Gm7b5]

Hợp âm: Gm7b5 - G minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele