Hợp âm: Gbmaj9 - G flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbmaj9 - G flat major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: Gb Bb Db F Ab - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Gbmaj9

(G flat major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtGb Bb Db F AbCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế GbM9 ; GbMaj7(add9) ; GbM7(add9) ; Gbmajor7(add9) ; GbM7/9 ; GbMaj7/9 ;Hợp âm liên quan F#maj9 ;

Hợp âm [Gbmaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 9 6 6 6 6] - Intermediate
[2 x 3 3 x 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gbmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbmaj9]

Hợp âm: Gbmaj9 - G flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele