Hợp âm: Gbm(maj7) - G flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbm(maj7) - G flat minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: Gb A Db F - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Gbm(maj7)

(G flat minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtGb A Db FCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Gbm(M7) ; Gbmin(Maj7) ; Gbm(+7) ; Gb-(M7) ; Gbm(addM7) ; Gbm(add7) ; Gbmin(addM7) ; Gbmin(+7) ; Gbmin(add7) ;Hợp âm liên quan F#m(maj7) ;

Hợp âm [Gbm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 3 2 2 2] - Intermediate
[x x 4 6 6 5] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gbm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbm(maj7)]

Hợp âm: Gbm(maj7) - G flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele