Hợp âm: Gb7#5 - G flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb7#5 - G flat seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Gb Bb D E - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

Gb7#5

(G flat seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtGb Bb D ECấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Gb7(+5) ; Gbaug7 ; Gb+7 ;Hợp âm liên quan F#7#5 ;

Hợp âm [Gb7#5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 3 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb7#5]

Hợp âm: Gb7#5 - G flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele