Hợp âm: G7 - G dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G7 - G dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G B D F - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

G7

(G dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG B D FCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Gdom ; Gdom7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 0 0 0 1] - Rookie
[3 x 3 4 3 3] - Intermediate
[3 5 3 4 3 3] - Intermediate
[x 10 12 10 12 10] - Intermediate
[3 x 3 4 3 x] - Advanced
[x x 5 7 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G7]
Other [Ukulele] finger positions of [G7]

Hợp âm: G7 - G dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele