Hợp âm: G6 - G sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G6 - G sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: G B D E - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

G6

(G sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtG B D ECấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Gmajor6 ; GMaj6 ; GM6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 5 5 3 3 3] - Intermediate
[x x 5 7 8 6] - Advanced
[x 10 8 7 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G6]
Other [Ukulele] finger positions of [G6]

Hợp âm: G6 - G sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele