Hợp âm: G#maj7 - G sharp major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#maj7 - G sharp major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: G# C D# G - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

G#maj7

(G sharp major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG# C D# GCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế G#major7 ; G#M7 ; G#Maj7 ;Hợp âm liên quan Abmaj7 ;

Hợp âm [G#maj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 5 5 4 4] - Intermediate
[4 x 5 5 4 x] - Intermediate
[x x 6 5 4 3] - Advanced
[x 11 10 8 8 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#maj7]
Other [Ukulele] finger positions of [G#maj7]

Hợp âm: G#maj7 - G sharp major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele