Hợp âm: G#m7b5 - G sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#m7b5 - G sharp minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G# B D F# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

G#m7b5

(G sharp minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtG# B D F#Cấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế G#º7 ; G#1/2dim ; G#1/2dim7 ; G#m7(b5) ; G#m7(-5) ;Hợp âm liên quan Abm7b5 ;

Hợp âm [G#m7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 7 7 7] - Intermediate
[x 11 12 11 12 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m7b5]

Hợp âm: G#m7b5 - G sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele