Hợp âm: G#m - G sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#m - G sharp minor - basic minor triad - Các note cấu thành: G# B D# - Cấu trúc quãng: R m3 5

G#m

(G sharp minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtG# B D#Cấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế G#min ; G#- ;Hợp âm liên quan Abm ;

Hợp âm [G#m] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 11 13 13 12 11] - Intermediate
[4 6 6 4 4 4] - Intermediate
[x x 6 8 9 7] - Advanced
[x 11 9 8 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m]

Hợp âm: G#m - G sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele