Hợp âm: Fm7 - F minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fm7 - F minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: F G# C D# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Fm7

(F minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtF G# C D#Cấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Fmin7 ; F-7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fm7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 3 1 4 1] - Intermediate
[x 8 10 8 9 8] - Intermediate
[1 x 1 1 1 1] - Intermediate
[1 x 1 1 1 x] - Intermediate
[x 8 5 8 5 8] - Advanced
[x 8 6 5 4 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Fm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Fm7]

Hợp âm: Fm7 - F minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele