Hợp âm: Fm - F minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fm - F minor - basic minor triad - Các note cấu thành: F G# C - Cấu trúc quãng: R m3 5

Fm

(F minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtF G# CCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Fmin ; F- ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fm] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 3 1 1 1] - Intermediate
[x 8 10 10 9 8] - Intermediate
[x 8 6 5 6 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fm]
Other [Ukulele] finger positions of [Fm]

Hợp âm: Fm - F minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele