Hợp âm: F#m7b5 - F sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#m7b5 - F sharp minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: F# A C E - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

F#m7b5

(F sharp minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtF# A C ECấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế F#º7 ; F#1/2dim ; F#1/2dim7 ; F#m7(b5) ; F#m7(-5) ;Hợp âm liên quan Gbm7b5 ;

Hợp âm [F#m7b5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 5 5 5] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [F#m7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [F#m7b5]

Hợp âm: F#m7b5 - F sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele