Hợp âm: F#dim - F sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#dim - F sharp diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: F# A C - Cấu trúc quãng: R m3 m5

F#dim

(F sharp diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtF# A CCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Gbdim ;

Hợp âm [F#dim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 2 1 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#dim]
Other [Ukulele] finger positions of [F#dim]

Hợp âm: F#dim - F sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele