Hợp âm: F#aug - F sharp augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#aug - F sharp augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: F# A# D - Cấu trúc quãng: R 3 m6

F#aug

(F sharp augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtF# A# DCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Gbaug ;

Hợp âm [F#aug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 3 2] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [F#aug]
Other [Ukulele] finger positions of [F#aug]

Hợp âm: F#aug - F sharp augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele