Chord: Emaj7 - E major seventh - Composition Fingers

Learn Chord guitar/ukulele: Emaj7 - E major seventh - major chord with a major 7 - Nodes: E G# B D# - Interval Structure: R 3 5 7

Emaj7

(E major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtE G# B D#Cấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Emajor7 ; EM7 ; EMaj7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Emaj7] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 1 1 0 0] - Rookie
[x 7 6 4 4 4] - Intermediate
[x x 14 13 12 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Emaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Emaj7]

Chord: Emaj7 - E major seventh - Composition and Fingers - Guitar/Ukulele