Hợp âm: Ebmaj7 - E flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebmaj7 - E flat major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: Eb G Bb D - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Ebmaj7

(E flat major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtEb G Bb DCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Ebmajor7 ; EbM7 ; EbMaj7 ;Hợp âm liên quan D#maj7 ;

Hợp âm [Ebmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 3 3] - Intermediate
[x 6 5 3 3 3] - Intermediate
[x 6 8 7 8 6] - Advanced
[x x 13 12 11 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ebmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebmaj7]

Hợp âm: Ebmaj7 - E flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele