Hợp âm: Ebm9 - E flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebm9 - E flat minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: Eb Gb Bb Db F - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Ebm9

(E flat minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtEb Gb Bb Db FCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Ebminor9 ; Ebmin9 ; Ebm7/9 ; Ebm7(add9) ; Eb-7/9 ; Eb-7(add9) ; Ebmin7/9 ; Ebmin7(add9) ;Hợp âm liên quan D#m9 ;

Hợp âm [Ebm9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 x 11 11 11 13] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Ebm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebm9]

Hợp âm: Ebm9 - E flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele