Hợp âm: Eb9#5 - E flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb9#5 - E flat ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: Eb G B Db F - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

Eb9#5

(E flat ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtEb G B Db FCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Eb9(#5) ; Eb+9 ; Ebaug9 ; Eb7#5(add9) ;Hợp âm liên quan D#9#5 ;

Hợp âm [Eb9#5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 10 11 10 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Eb9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb9#5]

Hợp âm: Eb9#5 - E flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele