Hợp âm: E13 - E thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E13 - E thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: E G# B D C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

E13

(E thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtE G# B D C#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế E7(add13) ; E7/6 ; E7/13 ; E7(add6) ; Edom7/6 ; Edom7/13 ; Edom6 ; Edom13 ; Edom7(add6) ; Edom7(add13) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E13] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 x 0 1 2 2] - Rookie
[x 7 x 7 9 9] - Intermediate
[0 2 0 1 2 2] - Advanced
[12 x 12 13 14 14] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [E13]
Other [Ukulele] finger positions of [E13]

Hợp âm: E13 - E thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele