Hợp âm: Dm - D minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dm - D minor - basic minor triad - Các note cấu thành: D F A - Cấu trúc quãng: R m3 5

Dm

(D minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtD F ACấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Dmin ; D- ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dm] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 3 1] - Rookie
[x 5 7 7 6 5] - Intermediate
[10 12 12 10 10 10] - Intermediate
[x 5 3 2 3 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dm]
Other [Ukulele] finger positions of [Dm]

Hợp âm: Dm - D minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele