Hợp âm: Dbmaj7 - D flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbmaj7 - D flat major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: Db F Ab C - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Dbmaj7

(D flat major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtDb F Ab CCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Dbmajor7 ; DbM7 ; DbMaj7 ;Hợp âm liên quan C#maj7 ;

Hợp âm [Dbmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 1 1 1] - Intermediate
[9 x 10 10 9 x] - Intermediate
[x 4 6 5 6 4] - Advanced
[x x 11 10 9 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dbmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbmaj7]

Hợp âm: Dbmaj7 - D flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele