Hợp âm: Dbmaj13 - D flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbmaj13 - D flat major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: Db F Ab C Bb - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Dbmaj13

(D flat major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtDb F Ab C BbCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế DbM13 ; DbMaj7(add13) ; DbM7(add13) ; Dbmajor7(add13) ; DbM7/13 ; DbMaj7/13 ; DbM6 ; DbMaj7(add6) ; DbM7(add6) ; Dbmajor7(add6) ; DbM7/6 ; DbMaj7/6 ;Hợp âm liên quan C#maj13 ;

Hợp âm [Dbmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 x 5 6 6] - Advanced
[9 8 8 8 9 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dbmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbmaj13]

Hợp âm: Dbmaj13 - D flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele