Hợp âm: Db7sus4 - D flat dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db7sus4 - D flat dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Db Gb Ab B - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

Db7sus4

(D flat dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtDb Gb Ab BCấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan C#7sus4 ;

Hợp âm [Db7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 4 4 2 4] - Advanced
[x 4 6 4 7 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Db7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Db7sus4]

Hợp âm: Db7sus4 - D flat dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele