Hợp âm: D9#5 - D ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D9#5 - D ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: D F# A# C E - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

D9#5

(D ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD F# A# C ECấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế D9(#5) ; D+9 ; Daug9 ; D7#5(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D9#5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[10 9 10 9 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [D9#5]

Hợp âm: D9#5 - D ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele