Hợp âm: D13 - D thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D13 - D thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: D F# A C B - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

D13

(D thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtD F# A C BCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế D7(add13) ; D7/6 ; D7/13 ; D7(add6) ; Ddom7/6 ; Ddom7/13 ; Ddom6 ; Ddom13 ; Ddom7(add6) ; Ddom7(add13) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 x 5 7 7] - Intermediate
[10 x 10 11 12 12] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D13]
Other [Ukulele] finger positions of [D13]

Hợp âm: D13 - D thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele