Hợp âm: D#sus4 - D sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#sus4 - D sharp suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: D# G# A# - Cấu trúc quãng: R 4 5

D#sus4

(D sharp suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtD# G# A#Cấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế D#4 ; D##3 ;Hợp âm liên quan Ebsus4 ;

Hợp âm [D#sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 4 4] - Intermediate
[11 13 13 13 11 11] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [D#sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [D#sus4]

Hợp âm: D#sus4 - D sharp suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele