Hợp âm: D#sus2 - D sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#sus2 - D sharp suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: D# F A# - Cấu trúc quãng: R 2 5

D#sus2

(D sharp suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtD# F A#Cấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế D#2 ;Hợp âm liên quan Ebsus2 ;

Hợp âm [D#sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 4 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [D#sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [D#sus2]

Hợp âm: D#sus2 - D sharp suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele