Hợp âm: D#m7 - D sharp minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#m7 - D sharp minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: D# F# A# C# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

D#m7

(D sharp minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtD# F# A# C#Cấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế D#min7 ; D#-7 ;Hợp âm liên quan Ebm7 ;

Hợp âm [D#m7] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 2 2] - Intermediate
[x 6 8 6 7 6] - Intermediate
[11 x 11 11 11 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [D#m7]
Other [Ukulele] finger positions of [D#m7]

Hợp âm: D#m7 - D sharp minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele