Hợp âm: D#m(maj7) - D sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#m(maj7) - D sharp minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: D# F# A# D - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

D#m(maj7)

(D sharp minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtD# F# A# DCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế D#m(M7) ; D#min(Maj7) ; D#m(+7) ; D#-(M7) ; D#m(addM7) ; D#m(add7) ; D#min(addM7) ; D#min(+7) ; D#min(add7) ;Hợp âm liên quan Ebm(maj7) ;

Hợp âm [D#m(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 3 2] - Intermediate
[x 6 8 7 7 6] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [D#m(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [D#m(maj7)]

Hợp âm: D#m(maj7) - D sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele