Hợp âm: D#dim - D sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#dim - D sharp diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: D# F# A - Cấu trúc quãng: R m3 m5

D#dim

(D sharp diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtD# F# ACấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Ebdim ;

Hợp âm [D#dim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 4 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#dim]
Other [Ukulele] finger positions of [D#dim]

Hợp âm: D#dim - D sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele