Hợp âm: D#9b5 - D sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#9b5 - D sharp ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: D# G A C# F - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

D#9b5

(D sharp ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD# G A C# FCấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế D#9(b5) ; D#9(-5) ; D#7/9(b5) ;Hợp âm liên quan Eb9b5 ;

Hợp âm [D#9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 0 2 1] - Rookie
[x 6 5 6 6 5] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [D#9b5]

Hợp âm: D#9b5 - D sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele