Hợp âm: D#7b5 - D sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#7b5 - D sharp seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: D# G A C# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

D#7b5

(D sharp seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtD# G A C#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế D#7(b5) ; D#7(-5) ;Hợp âm liên quan Eb7b5 ;

Hợp âm [D#7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 2 3] - Intermediate
[x 6 7 6 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [D#7b5]

Hợp âm: D#7b5 - D sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele