Hợp âm: D#13 - D sharp thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#13 - D sharp thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: D# G A# C# C - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

D#13

(D sharp thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtD# G A# C# CCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế D#7(add13) ; D#7/6 ; D#7/13 ; D#7(add6) ; D#dom7/6 ; D#dom7/13 ; D#dom6 ; D#dom13 ; D#dom7(add6) ; D#dom7(add13) ;Hợp âm liên quan Eb13 ;

Hợp âm [D#13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 x 11 12 13 x] - Advanced
[x 6 5 6 6 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D#13]
Other [Ukulele] finger positions of [D#13]

Hợp âm: D#13 - D sharp thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele